top of page

Regulamin
VIII Rajdu kantYny

Cele Rajdu

 

- popularyzacja motoryzacji oraz promocja kultury technicznej
- poznanie / integracja pasjonatów zabytkowej motoryzacji
- pokazanie społeczeństwu motoryzacji sprzed kilkudziesięciu lat
- prowadzenie działań na rzecz BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
- budowa fundamentów pod stworzenie Muzeum Techniki w regionie ( Muzeum kantYny jak przejdzie na emeryturę ;)
- propagowanie walorów turystyczno-krajobrazowych regionu oraz popularyzacja motorowej turystyki krajoznawczej


Regulamin


1. Uczestnikiem może być załoga (kierowca i pilot) w pojeździe min. 25 letnim, o wysokim stopniu oryginalności, zachowanym i utrzymanym w warunkach historycznie właściwych, znajdującym się w posiadaniu osoby lub organizacji, która go konserwuje ze względu na wartość techniczną i historyczną.


* Dopuszcza się możliwość udziału samochodów nie spełniających kryterium wiekowego 25 lat pod warunkiem, że dany egzemplarz ma min 20 lat, jest pojazdem rzadko spotykanym, ważnym dla udokumentowania historii motoryzacji lub jest konstrukcji komunistycznej ( np. Polonez z roku 2002 też może...) - Decyzja jest indywidualnie podejmowana przez Komandora Rajdu i nie ma od niej odwołania!

2. Samochód musi posiadać ważne badanie techniczne, ubezpieczenie pojazdu w zakresie OC oraz wyposażenie przewidziane Kodeksem Drogowym, a kierujący odpowiednie uprawnienia.

3. Prowadzenie jakichkolwiek działań reklamowo - marketingowych, sprzedażowych lub wszelkiego rodzaju kampanii (w tym politycznych) w czasie imprezy bez pisemnej zgody organizatora zlotu jest zabronione zarówno dla startujących załóg jak i dla osób trzecich. Nie dostosowanie się do powyższego może spowodować wykluczeniem załogi z imprezy jak również wystawieniem faktury marketingowej przez organizatora.

4. Komandor Rajdu może nie dopuścić załogi do udziału w imprezie bez podania przyczyny

5. Uczestnicy jadą w Rajdzie kantYny według obowiązujących przepisów ruchu drogowego, na własną odpowiedzialność.

6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie Rajdu

7. Nagrody należy odebrać w nieprzekraczalnym terminie 1 miesiąca od daty Rajdu.

8. Liczba miejsc ograniczona! (decyduje kolejność zgłoszeń i atrakcyjność pojazdu).

9. Na terenie bazy Rajdu obowiązuje zakaz jazdy pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka.

10. Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na publikacje ich wizerunku, oraz wizerunku ich pojazdów w materiałach wideo i zdjęciach, wykonywanych podczas imprezy  w celach promocyjnych przez organizatora. Uczestnicy mają prawo do odwołania zgody na publikacje co wiązało by się z brakiem możliwości uczestnictwa w imprezie.


11. Udział w Rajdzie jest jednoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją powyższego regulaminu. Uczestnicy imprezy zobowiązani są podporządkować się poleceniom organizatora.

12. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy, bez podania przyczyny.

8_RAJD_KANTYNY_2022_wydarzenie.jpg
bottom of page